پریفرم

درب شوینده

درب بطری

نایلون شرینگ

چسب بسته بندی