با ما تماس بگیرید

آدرس: تهران | اتوبان همت | ستاری شمال | بلوارمیرزابابایی | روبروی بوستان شاهد| پلاک 168 | طبقه 5 |

واحد 14 | تلفن: 982144891689+ | فکس: 982144891695+ | ایمیل: pooyeshgam@gmail.com |

کارشناس فروش پریفرم، درب شوینده و نایلون

نوروزی : 989124407220+ داخلی 109

کارشناس فروش چسب

طاهری : 989123781706+ داخلی 106

کارشناس فروش درب بطری

سهرابی : 989128581530+ داخلی 103

واحد صادرات

زهرا بزرگوار: 989361581530+ داخلی 111